Werkgroep Zorg

Regenboog Alliantie Gouda

Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor Goudse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (lhbtiq+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van lhbtiq+ personen in Gouda.

Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Dat geldt in het bijzonder voor mensen die afhankelijk zijn van anderen in het kunnen uiten en ervaren van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit of -expressie. Denk hierbij aan ouderen in het verpleeghuis. Veel ouderen kunnen en durven niet zichzelf te zijn of hebben zelfs te maken met uitsluiting en pesterijen. En veel lhbtiq+ jongeren zijn juist in de jeugdhulpverlening extra kwetsbaar en verdienen expliciete zorg en aandacht.

Om dit onderwerp meer te kunnen agenderen en in gesprek te kunnen blijven gaan zoeken we versterking voor de

Werkgroep Zorg

Wat zijn de taken? 

  • speerpunten en doelstellingen bepalen voor de werkgroep en deze vastleggen in een jaarplan
  • uitvoering geven aan deze doelstellingen en speerpunten en deze ook evalueren
  • speciale aandacht besteden aan de doelgroepen ouderen en jongeren in afhankelijke hulpverleningssituaties door bijvoorbeeld activiteiten als Tour d'Amour te organiseren in het verpleeghuis, of workshops te verzorgen over het belang van aandacht voor lhbtiq+ thema's bij jeugdhulpinstellingen
  • in afstemming met de werkgroep kunnen deze activiteiten en doelgroepen uitgebreid worden

Wat is de verwachte tijdsinvestering?

De verwachtte tijdsinvestering is ongeveer enkele uren per maand, dit kan echter variëren per periode. 


Wat krijg je er voor terug? 

Leuk vrijwilligerswerk met betrokken mensen, reiskostenvergoeding, verzekering, scholing, boeiende contacten binnen de lhbtiq+ doelgroep


Hoe kom ik in aanmerking? 

Neem contact op via info@regenboogalliantie.nl. Dan nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

We werken met een proeftijd om te evalueren of wederzijdse verwachtingen matchen. Voor deze functie is het overleggen van een VOG een vereiste.