Werkgroep Gemeentelijk beleid

Regenboog Alliantie Gouda

Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor Goudse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (lhbtiq+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van lhbtiq+ personen in Gouda.

Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Om dit te bewerkstelligen is er continue afstemming nodig met onder andere partijen als de gemeente Gouda, Gouda inclusief, en het Anti Discriminatieplatform. Door het onderhouden en uitbreiden van deze contacten proberen we het gemeentelijk beleid te beïnvloeden om gestand te doen aan ons streven voor een divers en inclusief Gouda, en de belangen te behartigen van de Goudse lhbtiq+ community.

Regenboog Alliantie Gouda maakt zich zorgen over het veranderende maatschappelijke en politieke klimaat voor lhbtiq+ personen en wenst haar positie in de gemeente verder te versterken. Daarom zoeken we versterking voor de

Werkgroep Gemeentelijk beleid

Wat zijn de taken?

  • speerpunten en doelstellingen bepalen voor de werkgroep en deze vastleggen in een jaarplan
  • uitvoering geven aan deze doelstellingen en speerpunten en deze ook evalueren
  • contacten onderhouden en uitbreiden binnen de Goudse gemeente en politiek om via dit netwerk de belangen van lhbtiq+ inwoners van Gouda te behartigen
  • contacten onderhouden en uitbreiden binnen de relevante Goudse maatschappelijke organisaties om ook via dit netwerk de belangen van lhbtiq+ inwoners van Gouda te behartigen
  • in afstemming met de werkgroep kunnen deze activiteiten en stakeholders uitgebreid worden


Wat is de verwachte tijdsinvestering?

De verwachtte tijdsinvestering is ongeveer enkele uren per maand, dit kan echter variëren per periode. Gezien de aard van de werkzaamheden is het wenselijk om af en toe ook overdag beschikbaar te zijn voor bijvoorbeeld periodiek overleg met de gemeente. Dit is echter geen must, taken en stakeholders kunnen onderling verdeeld worden binnen de werkgroep. 


Wat krijg je er voor terug? 

Leuk vrijwilligerswerk met betrokken mensen, reiskostenvergoeding, verzekering, scholing, boeiende contacten binnen gemeentelijk, politiek en maatschappelijk Gouda, evenals binnen de lhbtiq+ doelgroep


Hoe kom ik in aanmerking? 

Neem contact op via info@regenboogalliantie.nl. Dan nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

We werken met een proeftijd om te evalueren of wederzijdse verwachtingen matchen. Voor deze functie is het overleggen van een VOG een vereiste.