Vrijwilligerscoördinator

Regenboog Alliantie Gouda

Regenboog Alliantie Gouda is dé belangenbehartiger voor Goudse lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (lhbtiq+). Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie. Wij komen op voor de rechten en de veiligheid van lhbtiq+ personen in Gouda.

Wij bieden informatie, advies en voorlichting, en faciliteren ontmoeting. Wij willen dat mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Regenboog Alliantie Gouda wil haar netwerk uitbreiden met vrijwilligers voor verschillende taken. Bijvoorbeeld het geven van voorlichting op scholen, hand- en spandiensten bij regenboogevenementen, leden voor de werkgroepen sport, educatie en zorg, redactie en vormgeving van de nieuwsbrieven en social media.

Voor het onderhouden van contacten met en coachen van deze groep zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die als lid van ons bestuur deze speciale taak op zich wil nemen. Ben jij de gezochte

Vrijwilligerscoördinator

Wat zijn de taken? 

In samenwerking met het bestuur vorm geven aan het vastgestelde vrijwilligersbeleid m.b.t. het werven, begeleiden, belonen, behouden en afscheid nemen van geschikte vrijwilligers.

Denk hierbij aan het stapsgewijs opzetten van:

  • werving: vrijwilligersformatie; wervingsplan (ook voor bijv. ondervertegenwoordigde doelgroepen); functieprofielen; interviewstructuur
  • begeleiding: wensen/behoefte inventarisatie op het gebied van training, werkoverleg, communicatie en werkomstandigheden; ontwikkeling informatiemateriaal
  • belonen: draagt bij aan een structuur waarin de betrokkenheid van vrijwilligers wordt bevestigd door hen regelmatig te bedanken voor hun waardevolle inzet (bijv. zomerbarbecue, kerstborrel, e.d.)
  • behouden: denkt op basis van evaluatie en behoefte van vrijwilliger mee over vervolgstappen binnen (of buiten) de organisatie
  • afscheid nemen: coördineert exitgesprek en afscheidWat is de verwachte tijdsinvestering? 

De verwachtte tijdsinvestering is ongeveer 1 tot 2 uur per week. Dit kan uiteraard fluctueren per week. 


Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?

De ideale vrijwilligerscoördinator:

  • behoort tot de lhbtiq+ doelgroep van Regenboog Alliantie Gouda, of heeft daar aantoonbare affiniteit mee. Hij/zij/die/hen herkent zich in de visie, missie en doelstellingen van Regenboog Alliantie Gouda
  • heeft goede contactuele en communicatieve vaardigheden
  • is beschikbaar voor bestuursvergaderingen (ca 8 keer per jaar) en kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers
  • heeft affiniteit met vrijwilligersbeleid; ervaring is in dit verband een préWat krijg je er voor terug?

Leuk vrijwilligerswerk met betrokken mensen, reiskostenvergoeding, verzekering, scholing, boeiende contacten binnen de lhbtiq+ doelgroep


Hoe kom ik in aanmerking?

Neem contact op via info@regenboogalliantie.nl. Dan nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek met 2 bestuursleden.

We werken met een proeftijd om te evalueren of wederzijdse verwachtingen matchen. Voor deze functie is het overleggen van een VOG een vereiste.