Verklaring inzake affaire column de Kloe

13 oktober 2021

Deze verklaring is opgesteld n.a.v. het gesprek van het bestuur van de Regenboog Alliantie met het College van Bestuur van de Wartburg-Driestar scholengroep op 12 oktober 2021.

Img 4589

De Regenboog Alliantie Gouda heeft op 12 oktober 2021 een stevig inhoudelijk gesprek gehad met het voltallige College van Bestuur van de Wartburg-Driestar scholengroep naar aanleiding van de column van de heer De Kloe als bestuurder van de Wartburg-Driestar scholengroep in het Reformatorisch Dagblad (RD) van 11 september 2021 met de titel ‘Combinatie lhbti heeft iets van een monsterverbond’.

De Regenboog Alliantie heeft gewezen op de grote schade die toegebracht is aan LHBTI-acceptatie en - veiligheid op scholen van de groep door de column van de heer De Kloe. Het College van Bestuur, en de heer De Kloe als lid daarvan, heeft volmondig toegegeven dat de column beledigend, respectloos en polariserend is, en niet geschreven had mogen worden. Deze excuses zijn op 6 oktober jl. gepubliceerd op de websites van de Wartburg-Driestar scholengroep, en vermeld in artikelen in het RD en het AD.

In het gesprek werd duidelijk dat deze excuses vergezeld gaan van een gedetailleerd plan van aanpak om intern en extern aan herstel van vertrouwen te werken, waar en voor zover dat mogelijk is. Dit plan is reeds ingezet, en komt bovenop het al bestaande meerjarenplan van de scholengroep om aan verbetering van sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen te werken. De Regenboog Alliantie was over dat meerjarenplan al in contact met het Driestar College, vóór de fusie met de Wartburg scholengemeenschap, en blijft daarover in contact met de Wartburg-Driestar scholengroep.

In het licht van bovenstaande aanvaardt het bestuur van de Regenboog Alliantie Gouda de excuses van het College van Bestuur, maar erkent daarbij dat pijn en boosheid vanwege de column zoals die door personen uit haar achterban is ervaren blijvend is of kan zijn. 

De Regenboog Alliantie blijft zich inspannen voor bevordering van sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen op het Goudse Driestar College, evenals op alle scholen in Gouda, door het zich beschikbaar stellen als gesprekspartner, en met aanbod van kennis en kunde.

Gouda, 13 oktober 2021