Regenboogvesper op Coming-Outdag

27 augustus 2019

Op vrijdag 11 oktober 2019, Nationale Coming-Outdag, is er een Regenboogvesper in de Ontmoetingskerk in Gouda (Dunantsingel 314) met als thema ‘Coming Out’.

Ontmoetingskerk

De vesper - een kerkelijke viering waarin het lied centraal staat - wordt georganiseerd door de protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk, en wordt gesteund door de Raad van Kerken Gouda en de Regenboog Alliantie Gouda. De vesper begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De Ontmoetingskerk kent een traditie van bijzondere vespers en lieddiensten. Zo organiseerde ze o.a. Top2000-kerkdiensten, Johnny Cash-vespers en een Keltische vesper. Iedereen is welkom op 11 oktober. De toegang is gratis. Er is een collecte om de kosten te dekken.