Oprichting Antidiscriminatie platform

10 oktober 2021

Samen sterk! Op initiatief van de Regenboog Alliantie Gouda vormen wij met partners in de stad een Antidiscriminatie Platform. Maandag 11 oktober, Coming Outdag, tekenen wij het manifest om 16:00 uur in de Chocoladefabriek.

20200802 164955Hvds1

 “Wij willen onze krachten bundelen in de strijd tegen discriminatie.

Daarom verklaren wij hierbij dat we samen een Antidiscriminatie Platform Gouda willen vormen.

Komende tijd verkennen we hoe dat Platform eruit gaat zien en welke activiteiten we samen gaan oppakken.

De eerste activiteit zal in elk geval zijn het gezamenlijk organiseren van een Stadsgesprek Discriminatie, op maandag 8 november om 20:00 uur in de Chocoladefabriek.”

Stichting 21 Maart; Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding; Regenboog Alliantie Gouda; Libertum; Amnesty Gouda; Burgerinitiatief tegen racisme; Stichting Antisemitisme Preventie; Gemeente Gouda