Nieuwe TafelTijd bijeenkomst

23 januari 2020

Op zondag 2 februari 2020 is er weer een tweemaandelijkse TafelTijd-bijeenkomst voor LHBT+ers en betrokkenen uit Gouda e.o. in Gouda. Welkom!

Tafeltijd

De maaltijd begint om 18.30u, met inloop vanaf 18.00u. Aanmelden is verplicht; dat kan door te mailen naar tafeltijdgouda@gmail.com. Dit mailadres is ook voor als je informatie wilt. 

TafelTijd biedt vanuit het christelijke geloof tijdens een gezamenlijke potluck-maaltijd een plek voor ontmoeting, gesprek en inspiratie aan LHBT+ers en betrokkenen, ongeacht geloof of kerkelijke achtergrond. De organisatie van TafelTijd Gouda is in handen van een plaatselijke werkgroep. TafelTijd is een initiatief van de landelijke stichting Wijdekerk. TafelTijd Gouda wordt gesteund door de Raad van Kerken Gouda en de Regenboog Alliantie Gouda.