Ondertekening Gouds Stembusakkoord

14 maart 2022

Op dinsdagavond 15 maart zetten vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen in Gouda een handtekening onder het Regenboog Stembusakkoord van de Regenboog Alliantie. Dit zullen zij doen voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat, dat in de Chocoladefabriek gehouden wordt.

20220313 20422927

In het akkoord staan maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode. Hiermee vraagt de Regenboog Alliantie aandacht voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI). De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

Het Regenboog Stembusakkoord is een vervolg op het roze stembusakkoord dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was ondertekend door acht partijen (D66, Gemeentebelangen Gouda, Gouda Positief, Goudse 50+-partij, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP). De thema’s in het akkoord gaan onder meer over veiligheid, jongeren & onderwijs, sport, kwetsbare groepen en het bevorderen van een inclusief beleid.

Een van de maatregelen die in het akkoord genoemd wordt, is het aanmoedigen van een aanspreekpunt bij de politie met betrekking tot geweld jegens LHBTI-personen. Daarnaast wordt bij  onderwijsinstellingen steun en begeleiding aangeboden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken, bijvoorbeeld met voorlichting door lhbtiq+ organisaties.

Ook stelt de verklaring dat de gemeente burgers genderinclusief aanspreekt, op formulieren alleen naar ‘geslacht’ vraagt als dat wettelijk vereist is en waar dat mogelijk is zorgt voor genderinclusieve toiletten in gemeentelijke voorzieningen.

Het ondertekenen van het Regenboog Stembusakkoord vindt plaats op dinsdagavond 15 maart 2022 om 19.30 uur, voorafgaand aan het verkiezingsdebat in de Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, in Gouda. Het lijsttrekkersdebat duurt tot 21.30 uur en de toegang is gratis.