GENDERTWIJFEL

5 december 2022

In augustus en september 2022 was er een landelijke bushokjescampagne van een organisatie die zich Gendertwijfel noemt. Posters van die campagne hingen ook in Gouda, in minstens tien bushokjes. Wij vonden die posters discriminerend. We dienden daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC) en deden een melding bij Stichting iDb als anti-discriminatievoorziening voor Gouda. In de gemeenteraad werd door de PvdA hier vragen over gesteld. Het College van B&W verwees in hun antwoord naar beleid gebaseerd op de RCC.

Download 37Awbk73Tv02 Protest Postercampagne Genderwet 18556717 A868F08A55 Vrouwman2

Inmiddels is er een RCC-uitspraak, zeer ruim na beëindiging van de bushokjescampagne. Die uitspraak gaat over een klacht van Transgender Netwerk Nederland die breder was dan de onze. Waar onze klacht haar focus had op de posters in de bushokjes, ging de klacht van TNN dieper in op een manifest en een website achter de campagne. RCC wees de klacht af omdat de campagne inclusief die onderdelen onder de vrijheid van meningsuiting valt. Wij vinden de uitspraak teleurstellend. 

Van meet af aan waren wij er duidelijk over dat de inhoudelijke delen van de campagne (manifest en website) zeer waarschijnlijk zouden vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Daarom richtten we onze klacht niet tegen manifest en website maar tegen de posters in de publieke ruimte. Die posters waren niet genuanceerd, appelleerden o.i. op anti-trans sentimenten, en wakkerden die op basis van onjuiste informatie op de posters aan.

In een brief aan College B&W en de gemeenteraad informeerden we hen over de RCC-uitspraak. Daarin vroegen we hen zich te bezinnen op een meer zelfstandige afweging van reclame-uitingen in geval van klachten. Omdat RCC-uitspraken dus ook ergens anders over kunnen gaan dan wat de bezwaren vanuit de eigen bevolking zijn. Daarbij kan nog gewezen worden op het feit dat de RCC-klachtenprocedure zoveel tijd kost dat daarop wachten mosterd na de maaltijd wordt. We blijven daarom pleiten voor een meer pro-actieve houding van de gemeente Gouda. Omdat onze stad een veilige plek voor iedereen moet zijn.

Eigen onderzoek vanuit organisaties die het Gendertwijfel-manifest ondersteunen toonde aan dat het effect van o.a. de campagne was dat de houding van de Nederlandse bevolking over transgender personen en thematiek in de afgelopen maanden negatief beïnvloed werd. Helaas kregen wij dus gelijk met onze verwachting dat de campagne een negatief effect op transgender acceptatie zou hebben. Des te meer reden voor ons om ons voor sociale acceptatie en emancipatie óók van transgender en genderdiverse personen in Gouda e.o. te blijven inspannen.