Vragen

Informatie, ondersteuning en advies

De Regenboog Alliantie streeft naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

__________________________

Vragen over seksuele en genderidentiteit

Wij bieden informatie, advies en steun bij LHBTI-zaken en wij helpen je een weg te vinden in het doolhof.

__________________________

Verwijzing 

Wij kunnen samen met je kijken welke vorm van ondersteuning of hulp voor jou het beste is en kunnen je introduceren bij instellingen op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

__________________________

Vragen van ouders
Je kind vertelt je dat het homoseksuele gevoelens heeft dan wel biseksueel is. Of dat het vragen heeft over zijn/haar genderidentiteit. Het kan zijn dat je niet goed weet hoe je hier mee om moet gaan. Je maakt je bijvoorbeeld zorgen over de toekomst van je kind.  

Als je hier eens over wilt praten kunnen wij een afspraak maken voor een consultgesprek met een van de vrijwilligers van het COC. Je kunt ons mailen op info@regenboogalliantie.nl. Je kunt ook zelf naar het COC bellen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur op nummer 010-4141555. Of een mailtje sturen naar advies@cocrotterdam.nl. De afspraken worden in principe gemaakt voor de maandagavond.

__________________________

Vragen over pesten en geweld
Wij kunnen je helpen bij het doen van aangifte als je geïntimideerd wordt of het slachtoffer bent geworden van geweld. Wij kunnen ook verwijzen en proberen je te steunen als je op je werk of op school gepest wordt.

Aangifte Je kunt aangifte doen op elk politiebureau. Soms is het beter om een afspraak te maken. Het team Roze in Blauw is beschikbaar bij specifieke gevallen van geweld tegen transgenders, homo's en lesbiennes. Vraag altijd naar een melding of aangifte bij dit team.

Mishandeling, aanranding, beroving, bedreiging, afpersing. Deze zaken vinden regelmatig plaats op ontmoetingsplaatsen. Het politie-wijkteam is verantwoordelijk voor onze veiligheid. Mocht je slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit, schroom dan niet om aangifte te doen.

Hoe kun je aangifte doen? Als je wilt kan in plaats van je eigen adres het adres van het bureau worden opgegeven als woonadres, dan komen je eigen adresgegevens niet in het proces-verbaal. Je kunt 24 uur per dag bellen met 0900-8844 en vragen naar een van de wijkagenten van het wijkteam.

__________________________

Samenwerking
De Regenboog Alliantie Gouda is gevestigd in het werkgebied van COC Rotterdam- Rijnmond. Wij werken nauw samen en de faciliteiten op het gebied van hulpverlening en specifieke doelgroepgerichte activiteiten zijn voor ons beschikbaar.