Speerpunten

Speerpunten Regenboog Alliantie Gouda

De positie van de Regenboog Alliantie Gouda als belangenbehartiger van LHBTI’s willen we vergroten door:

 • Het versterken van de relatie met politieke partijen en het stadbestuur;
 • Het bewaken van de belangen van LHBTI’s bij de ontwikkeling en uitvoering van

  gemeentelijk beleid;

 • Het beoordelen van de effectiviteit van gemeentelijk beleid en initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden;
 • Deelnemen in relevante advies- en beleidsorganen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuursorganen, maatschappelijke

  instellingen en bedrijfsleven;

 • Het versterken van de relatie met (lokale) media;
 • Het signaleren van maatschappelijke probleempunten die van invloed zijn op de integratie van LHBTI’s;
 • Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBTI’s in de regio Gouda;
 • Het opbouwen van een netwerk voor LHBTI-inwoners van Gouda