Algemene informatie

Missie/Visie

Regenboog Alliantie Gouda gaat voor een inclusieve samenleving, waarin een veilige woon-, leef-, werk- en leeromgeving een vanzelfsprekendheid is. Iedereen is gelijkwaardig en kan zichzelf zijn en ontwikkelen, ongeacht seksuele of gender identiteit of -expressie.

We gaan respectvol met elkaar om en accepteren elkaar, ook als we verschillen in levensovertuiging en levensstijl. De Regenboog Alliantie wil alert zijn op de ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van LHBTI-zaken, deze kritisch volgen en van daaruit belangenbehartiger zijn voor de LHBTI- gemeenschap.

Regenboog Alliantie Gouda wil opkomen voor de gelijkwaardigheid en rechten van LHBTI’s door de zichtbaarheid van de LHBTI gemeenschap te vergroten. Zij wil LHBTI’s ondersteunen bij zelfacceptatie en zelfontplooiing en een vraagbaak voor hen zijn.

De Regenboog Alliantie wil begrip en acceptatie kweken ten aanzien van LHBTI’s, zodat we in Gouda open en respectvol met elkaar omgaan. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat ieder mens zichzelf mag zijn, dat diversiteit en veelkleurigheid een verrijking zijn voor de samenleving en dat verbinding een belangrijke maatschappelijke waarde is.

Werkgebied

De stichting is gevestigd in Gouda, de stad die met haar omgeving tevens het werkgebied van de Regenboog Alliantie is. Het gemeentebestuur van Gouda zet zich in voor een tolerante en diverse stad. De visie op haar LHBTI-beleid kan niet duidelijker worden verwoord dan in haar statement van 10 januari 2019.

Je leest het hier

Vrijwilliger worden

Wil jij ons helpen bij het uitvoeren van onze missie/visie en kerntaken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier en we maken graag kennis!