TOUR D'AMOUR

19 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober 2022 is er de theatervoorstelling ‘Tour d’Amour’ in Verzorgingshuis ‘Irishof’ van Zorgpartners Midden-Holland. Aanvang 15:00 uur.

Tour

Tour d’Amour vraagt aandacht voor seksuele en genderdiversiteit aan de hand van levensverhalen van lhbtiq ouderen en bijpassende liedjes. Deze ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin ze niet over hun gevoelens konden praten. Uit angst voor pesterijen en onbegrip doen ze dat nog steeds niet makkelijk, zeker niet in zorgafhankelijke situaties. Juist daarom is kennis over dit thema zo belangrijk.