LHBT in verzet

24 mei 2018

In samenwerking met De Goudse School organiseert het Verzetsmuseum Zuid-Holland een lezing waarbij historica Judith Schuyf in zal gaan op het thema LHBT en verzet.

Logo Vmzh

In haar lezing staat Schuyf stil bij de redenen voor homoseksuelen om in verzet te komen. Is het belangrijk om te weten of hun homoseksualiteit daarin een rol speelde? Welke consequenties trokken mensen uit hun persoonlijke situatie voor hun handelen? Wat betekent dat vandaag nog? Schuyf zal speciaal aandacht besteden aan Han Stijkel, van wie nauwelijks bekend is dat hij homoseksueel was.

Judith Schuyf studeerde geschiedenis, culturele prehistorie en middeleeuwse archeologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar in 1974 op een proefschrift over de recente geschiedenis van lesbische vrouwen in Nederland. 

Ze deed onder meerwetenschappelijk onderzoek naar Nederlandse landschapsarcheologie en vooral naar deemancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenderpersonen (LHBT’ers) en de gevolgen van oorlog en geweld voor hen. Aan de Universiteit Utrecht was Schuyf een van de initiatiefnemers voor de Interfacultaire Werkgroep Homostudies en streed ze voor de toekenning van compensatiegelden voor oorlogsslachtoffers. Ze zette deze strijd in haar vrije tijd voort toen ze Hoofd Onderzoek bij het Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (Stichting ICODO, nu COGIS) was geworden.

Locatie: Verzetsmuseum Zuid-Holland (Turfmarkt 30, Gouda)
Reserveren via info@verzetsmuseum-zh.nl
Kosten: €2,50